Estrid Ponsbach vid Campus Manilla får Ebbas Hjärtan

Vid skolavslutningen 2023 delade Ebbas skola Campus Manilla i Stockholm ut stipendiet Ebbas Hjärtan till eleven Estrid Ponsbach.

Skolans motivering:
Du får stipendiet för din generositet och ditt mod. Du visar en fin förmåga att ta hand om dina medmänniskor och ger alltid en hjälpande hand.
Du agerar med stort mod och står för vad som är rätt. Du förmedlar dina åsikter på ett sätt som alla förstår och kan ta till sig.

Ebbas pappa Stefan närvarade och överlämnade en stipediecheck på 5.000 kronor, diplomet Ebbas Hjärtan och ett konstverk av konstnären @cornelia.sojdelius

Essie Hemminger på Campus Manilla får Ebbas Hjärtan

Vid skolavslutningen 2023 delade Ebbas skola Campus Manilla i Stockholm ut stipendiet Ebbas Hjärtan till eleven Essie Hemminger.

Skolans motivering:
Årets stipendiat är en person som det lyser positivitet om. Man blir genuint glad att stöta på dig. I korridoren, i klassrummet och i skolans samtliga vrår och utrymmen. Du är genuint nyfiken, nyfiken på att lära dig, nyfiken på att pröva och ompröva livets alla teser.

Ebbas pappa Stefan närvarade och överlämnade en stipediecheck på 5.000 kronor, diplomet Ebbas Hjärtan och ett konstverk av konstnären @cornelia.sojdelius .

Stina Norrby på Fredrikshovs Slottskola får Ebbas Hjärtan

Vid skolavslutningen 2023 delade Fredrikshovs Slottskola i Stockholm ut stipendiet Ebbas Hjärtan till eleven Stina Norrby.

Skolans motivering:
Med stor empati och värme skapar du en fin trygghet och god stämning i alla sammanhang du är. Att bjuda in och bry dig om är självklarheter för dig. Du möter dina kamrater med snällhet och du har ett intresse i att alla ska få vara med och få vara som de är.
Din förmåga att se, höra och hjälpa till när någon av oss behöver det, är värdefull för oss.
Stina du är en fin tjej och uppskattad kamrat. Du är en god förebild för oss alla.

Ebbas pappa Stefan närvarade och överlämnade en stipediecheck på 5.000 kronor, diplomet Ebbas Hjärtan och ett konstverk av konstnären Cornelia Sojdelius.

Viola Nissar vid Viktor Rydbergs skola får Ebbas Hjärtan

Vid skolavslutningen delade Viktor Rydbergs skola i Stockholm ut stipendiet Ebbas Hjärtan till eleven Viola Nissar.

Skolans motivering:
Stiftelsen Ebbas hjärta vill lyfta fram individer som får andra att må bättre. Det är just därför som vi med tacksamhet och stolthet har valt dig, Viola Nissar, som vår första mottagare av priset Ebbas hjärta. Du hittar en omtänksam och positiv roll i nya sammanhang. Du ser, peppar och bryr dig om andra på ett inkännande sätt. Världen behöver ditt öppna sinne och de värderingar du visar i handling.

Ebbas pappa Stefan närvarade och överlämnade en stipediecheck på 5.000 kronor, diplomet Ebbas Hjärtan och ett konstverk av konstnären Cornelia Sojdelius.

Arvid Kuusela på Enskilda Gymnasiet får Ebbas Hjärtan

Vid skolavslutningen 2023 delade Enskilda Gymnasiet i Stockholm ut stipendiet Ebbas Hjärtan till eleven Arvid Kuusela.

Skolans motivering:
Arvid är inkluderande mot alla oavsett olikheter, bemöter alla sina klasskamrater och lärare med vänlighet och respekt och är uppmuntrande och peppande när kompisar inte alltid törs lika mycket som han själv gör. Han lyfter de andra i en grupp.

Ebbas pappa Stefan närvarade och överlämnade en stipediecheck på 5.000 kronor, diplomet Ebbas Hjärtan och ett konstverk av konstnären Cornelia Sojdelius.

Chloé Sommerlath på Franska Skolan får Ebbas Hjärtan

Vid skolavslutningen 2023 delade Franska Skolan i Stockholm ut stipendiet Ebbas Hjärtan till eleven Chloé Sommerlath.

Skolans motivering:
Chloé är en elev som alltid skapar en positiv och vänlig stämning runt sig på skolan. Chloé är mycket empatisk och snäll mot alla i sin omgivning. Hon finns alltid där för sina kamrater och hon har också modet att säga ifrån om hon tycker att något är fel. Chloé är en förebild som möter alla med ett leende.

Ebbas pappa Stefan närvarade och överlämnade en stipediecheck på 5.000 kronor, diplomet Ebbas Hjärtan och ett konstverk av konstnären Cornelia Sojdelius.

Viktor Bååthe på Ebba Braheskolan tilldelas Ebbas Hjärtan

Viktor Bååthe på Ebba Braheskolan i Nacka tilldelas Ebbas Hjärtan 2022.

Viktor Bååthe på Ebba Braheskolan

Skolans motivering lyder:

Du är en god vän som ställer upp för andra. Du är ärlig, modig och har en tydlig moralisk kompass. Din mogna inställning och förhållningssätt skapar en trygghet för personer i din närhet vilket gör dig Viktor Bååthe till en förebild och en god medmänniska.

Erik Bark på Fredrikshovs Slotts skola tilldelas Ebbas Hjärtan

Erik Bark på Fredrikshovs Slotts skola i Stockholm tilldelas Ebbas Hjärtan 2022.

Erik Bark på Fredrikshovs Slotts skola

Skolans motivering lyder:

Erik är en person som alltid har en positiv och glad inställning gentemot både kamrater och vuxna. Erik har ett gott hjärta med en stor empatisk förmåga. Han är mogen och insiktsfull, en bra förebild som vågar vara känslosam, ödmjuk och omtänksam.

Sainabou Njie på Visättraskolan tilldelas Ebbas Hjärtan

Sainabou Njie på Visättraskolan i Huddinge tilldelas Ebbas Hjärtan 2022.

Skolans motivering lyder:

Sainabou Njie, stiftelsen Ebbas Hjärtan lyfter fram individer som skapar en bättre vardag, och som får andra att må bättre, och Sainabou, det är precis vad du gör! Varje dag möter du elever och kollegor med ett stort leende och med ditt smittande skratt. I ditt viktiga uppdrag på skolan så bidrar du till en tryggare skoldag för alla våra elever, både i och utanför klassrummet. Fantastiska Sainabou, du sprider så mycket glädje, och har så mycket kärlek till skolan, skolans elever och för området Visättra. Vilken lycka för oss att du valt att arbeta på just Visättraskolan! Du är en fantastisk förebild där du i ditt dagliga arbete gestaltar den förtroendefulla pedagogen genom att vara engagerad, uppmärksam, och rättvis, och med det bidrar till en ökad trygghet och trivsel hos våra elever. Du vet att det är med goda relationer som vi kan ge varje enskild elev en lyckad skolgång och positiva förebilder i livet. Det är med värme och med en enorm stolthet vi ser dig som mottagare av priset ”Ebbas hjärta”.