Stipendiet Ebbas Hjärtan

Jessica Barakat Jäfvert och Lottie Landin på Ronnaskolan i Södertälje får Ebbas Hjärtan 2021.

Motiveringen lyder:

Jessica Barakat Jäfvert och Lottie Landin har som stormentorer i åk 6–9 i sitt arbete på ett riktigt fint sätt lyckats arbeta med närvaron för våra elever, ett arbete som betyder så mycket eftersom vi vet att skolnärvaro är en friskfaktor, inte minst i en miljö där
alternativet med kriminalitet ligger så nära. De får med en kombination av pedagogisk insikt, empati och engagemang våra elever att förstå att det finns ett bättre och mer attraktivt alternativ – att gå i skolan och få en utbildning. De har också i sin roll som
medlemmar i såväl Elevhälsoteamet som i arbetslagen bidragit till att elevhälsa är något som berör och engagerar hela skolan och inte bara de traditionella deltagarna i Elevhälsoteamet.

Om Stiftelsen

Stiftelsen Svenska Hjärtan – till minne av Ebba Stefansdotter Åkerlund har initierats av Ebbas pappa. Stiftelsen vill uppmuntra barn, ungdomar, lärare och ledare att skapa en bättre vardag för många, inte minst de som behandlas illa med mobbing, både fysiskt och psykiskt. Genom att lyfta fram de individer som får andra att må bättre önskar stiftelsen att minska den psykiska ohälsa som växer enormt. Stiftelsen vill genom att dela ut stipendier runt om i landet hjälpa till att skapa fler positiva förebilder.