Stipendiet Ebbas Hjärtan

Michael Söderqvist på Östersunds Budokai tilldelas Ebbas Hjärtan 2022.

Klubbens motivering lyder:

Som 16 åring grundade du en klubb som nyligen fyllde 50 år, du har hela tiden varit en nyckelperson i föreningens verksamhet och det är svårt att hitta en mer lämplig kandidat till denna utmärkelse. Det du gjort och kontinuerligt osjälviskt gör för unga som gamla och för samhället i stort – är fantastiskt och nyttan går inte att mäta i pengar. Du är unik och du är otroligt lämplig pristagare av Ebbas Hjärtan.

Om Stiftelsen

Stiftelsen Svenska Hjärtan – till minne av Ebba Stefansdotter Åkerlund har initierats av Ebbas pappa. Stiftelsen vill uppmuntra barn, ungdomar, lärare och ledare att skapa en bättre vardag för många, inte minst de som behandlas illa med mobbing, både fysiskt och psykiskt. Genom att lyfta fram de individer som får andra att må bättre önskar stiftelsen att minska den psykiska ohälsa som växer enormt. Stiftelsen vill genom att dela ut stipendier runt om i landet hjälpa till att skapa fler positiva förebilder.