Stipendiet Ebbas Hjärtan

I samband med årsdagen av händelsen på Drottninggatan delar ett tiotal skolor och föreningar i landet ut stipendiet Ebbas Hjärtan. På Ronnaskolan i Södertälje har man utsett skolans elevcoacher Kinora Haffo och Daniela Addison-Smith som stipendiater för Ebbas Hjärtan 2019. 

I samband med årsdagen av händelsen på Drottninggatan delar ett tiotal skolor och föreningar i landet ut stipendiet Ebbas Hjärtan. På Ronnaskolan i Södertälje har man utsett skolans elevcoacher Kinora Haffo och Daniela Addison-Smith som stipendiater för Ebbas Hjärtan 2019. Stipendiet delades ut av skolans rektor Henrik Ljungqvist.

Motivering:
På Ronnaskolan arbetar våra två elevcoacher, Daniella och Kinora, med ett förebyggande och främjande arbete i syfte att få våra elever att känna sig trygga, men också att öka elevernas självkänsla och självförtroende. Detta gör de bland annat genom att stärka mentorskapet hos lärarna, träning i hur man läser av elevers beteende och hur man bemöter dessa, information och återkoppling kring elevärenden inom psykosociala frågor som berör alla i lärarlagen samt kompetensutveckling för pedagoger.

Resultatet av deras arbete är att eleverna i ökande grad känner samhörighet med skolan, och upplever att skolan har blivit en trygg plats att vistas på. Daniella och Kinora har på ett utomordentligt sätt stöttat såväl elever som vuxna på skolan. De visar i sitt arbete stor empati och förståelse för såväl elever som vuxna, och har genom ett klarsynt och tydligt arbetssätt givit våra elever förutsättningar att klara sina studier – något som också visar sig i de stigande resultaten på Ronnaskolan. De är en ovärderlig resurs i vårt trygghetsarbete, men också för att skapa förutsättningar för lärande och studiero. Genom sina goda relationer och stora hjärtan är de ett fantastiskt fint föredöme för elever och vuxna på Ronnaskolan.

Om Stiftelsen

Stiftelsen Svenska Hjärtan – till minne av Ebba Stefansdotter Åkerlund har initierats av Ebbas pappa. Stiftelsen vill uppmuntra barn, ungdomar, lärare och ledare att skapa en bättre vardag för många, inte minst de som behandlas illa med mobbing, både fysiskt och psykiskt. Genom att lyfta fram de individer som får andra att må bättre önskar stiftelsen att minska den psykiska ohälsa som växer enormt. Stiftelsen vill genom att dela ut stipendier runt om i landet hjälpa till att skapa fler positiva förebilder.