Stiftare till Ebbas minnesfond är hennes pappa.
Styrelsen är sammansatt enligt nedan:

Ordförande:
Stefan Agerbark
stefan@ebbasminnesfond.se

Styrelseledamöter:
Estelle Nordenfalk
estelle.nordenfalk@ebbasminnesfond.se

Johan Macéus
johan.maceus@ebbasminnesfond.se

Roger Agerbark
roger.agerbark@ebbasminnesfond.se

Adjungerade till styrelsen:
Fredrik Kjällander
fredrik.kjallander@ebbasminnesfond.se

Stiftelsens styrelse arbetar enligt stadgarna helt ideellt utan arvodering.

Mailadresserna ovan är inte klickbara på grund av risk för skräppost. Vänligen kopiera adressen och klistra in den i ditt mail om du vill kontakta någon i styrelsen.