GDPR – INTEGRITETSPOLICY

Fastställd 25 maj 2018 

Personuppgiftsansvar
Nedan anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter behandlas av Stiftelsen Svenska Hjärtan – Till Minne Av Ebba Stefansdotter Åkerlund.
Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter
info@ebbasminnesfond.se

Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att ta och hålla kontakt med dig som registrerad person hos oss, samla in gåvor av olika slag, informera om fondens arbete samt erbjuda dig deltagande i t ex seminarium eller annan verksamhet. Vissa personuppgifter kan i tillämpliga fall även lagras och behandlas av bokföringsskäl, detta gäller framförallt vid fall av gåvor och bidrag till fonden.

I samband med att du ställer en fråga och/eller kontaktar oss via mail
Personuppgifter (namn, postnummer och e-postadress) som lämnas i samband med att du ställer en fråga till oss sparas i upp till 6 månader. Detta för att vi ska kunna besvara din/dina frågor på bästa sätt. Därefter avpersonifieras uppgifterna så att de inte längre kan härledas till dig.

I samband med att du ger en gåva
Personuppgifter (namn, adress, e-post, betalningssätt samt betalkortinformation) som du lämnar i samband med att du donerar en gåva till Stiftelsen Svenska Hjärtan samt uppgift om gåvans belopp och tidpunkt för gåvan kommer att behandlas för att genomföra din donation samt för att uppfylla krav enligt gällande bokföringsregler. Därutöver kommer namn, adress och e-post att behandlas för att förse dig med information om pågående insamlingskampanjer samt om möjligheter att bli månadsgivare via autogiro. Uppgifter om betalningssätt samt betalkortinformation kommer dock enbart att användas för att genomföra donationen samt för att uppfylla våra legala skyldigheter.

Vi förbinder oss att inte utlämna och överföra personuppgifter till tredje man. 

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade
Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och du kan begära att vi ändrar eller upphör att behandla dina personuppgifter genom att skicka oss en undertecknad begäran. Vid frågor beträffande Stiftelsen Svenska Hjärtans behandling av dina personuppgifter så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Om du vill veta om något/vad som finns registrerat om dig hos oss kan du skriva till oss på följande adress:

Stiftelsen Svenska Hjärtan – Till Minne Av Ebba Stefansdotter Åkerlund
Tegnérgatan 14
113 58 Stockholm

Ändringar i integritetspolicyn
Stiftelsen Svenska Hjärtan förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.