Stiftelsen vill uppmuntra barn, ungdomar, lärare och ledare att skapa en bättre vardag för många, inte minst de som behandlas illa med mobbing, både fysiskt och psykiskt. Genom att lyfta fram de individer som får andra att må bättre önskar stiftelsen att minska den psykiska ohälsa som växer enormt. Stiftelsen vill genom att dela ut utmärkelser runt om i landet hjälpa till att skapa fler förebilder. Skolor och föreningar kan ansöka om att få dela ut “Ebbas Hjärtan” på årsdagen av händelsen för att på så vis sätta ljus på de goda förebilderna. Era gåvor till stiftelsen kommer att ha en oerhörd stor betydelse eftersom barn liksom vuxna växer oerhört mycket när deras goda gärningar uppmärksammas.

I år är det konstnären Cornelia Sojdelius som gör konstverket som en del av utmärkelsen Ebbas Hjärtan. Tidigare år har konstnären Lukas Göthman gjort konstverket som pristagarna fått.