Asta Mauritzon på Fredrikshovs slotts skola får Ebbas Hjärtan

Stipendiaten Asta Mauritzon tillsammans med rektor Maija Möller Grimakova.

I samband med årsdagen av händelsen på Drottninggatan delar ett tiotal skolor och föreningar i landet ut stipendiet Ebbas Hjärtan. På Fredrikshovs slotts skola i Stockholm tilldelades eleven Asta Mauritzon Ebbas Hjärtan.

Motivering:
Med stor nyfikenhet och glädje visar du fint engagemang i dina kamrater och du skapar en god stämning där man får vara precis som man är. Du sprider en trygghet med ditt lugn och med ditt intresse i att alla ska få vara med. Att bjuda in och bry dig om är en självklarhet, likaså att säga ifrån när någon far illa.
Asta, du är en fin tjej och uppskattad kamrat. Du är en god förebild för oss alla.

Sibel Demirol på Campus Manilla får Ebbas Hjärtan

Sibel Demirol, Ebbas lärare tilldelas Ebbas Hjärtan.

I samband med årsdagen av händelsen på Drottninggatan delar ett tiotal skolor och föreningar i landet ut stipendiet Ebbas Hjärtan. Ebbas lärare Sibel Demirol tilldelades stipendiet vid en ceremoni i skolan den 9 april.

Motivering:
Du inspirerar och ser alla dina elever på ett unikt och fantastiskt sätt. Oavsett vad klockan är eller om det är helg svarar du på elevernas frågor på mail. Dina krav får eleverna att blomstra, du sprider glädje i klassrummet och får eleverna i klassen att se fram emot matte och No lektionerna. 

Du fick en plats i Ebbas hjärta som ingen annan lärare någonsin fått, er relation går inte att sätta ord på. Du lyckades plocka fram det bästa ur henne, utan dig hade hon inte nått finalen i matematiktävlingen Pangea. Vissa människor vet man direkt när man träffar dem att det är personer som man alltid kommer att komma ihåg. Och du, Sibel, är en sådan person.

Michael Pettersson på Hammarby Pingis får Ebbas Hjärtan

Stipendiaten Michael Pettersson.

I samband med årsdagen av händelsen på Drottninggatan delar ett tiotal skolor och föreningar i landet ut stipendiet Ebbas Hjärtan. I föreningen Hammarby Pingis där Ebba tränade tilldelas hennes tränare Michael Pettersson Ebbas Hjärtan.

Motivering:
Du får med din ödmjuka och positiva attityd alla att känns sig som ”en i gänget” – oavsett prestation. Din pedagogiska förmåga får individen att utvecklas och växa som människa. Din mjuka ledarstil fick Ebba att älska att spela pingis med dig, dessutom bjuder du alltid på ett leende när man kliver in i träningshallen. 

Sebastian Steele på KFUM Central Basket får Ebbas Hjärtan

Stipendiaten Sebastian Steele. Till höger om honom Ebbas pappa Stefan.

I samband med årsdagen av händelsen på Drottninggatan delar ett tiotal skolor och föreningar i landet ut stipendiet Ebbas Hjärtan. På föreningen KFUM Central Basket tilldelades Ebbas tränare under de sista åren, Sebastian Steele, stipendiet Ebbas Hjärtan.

Motivering:
Din ungdomliga energi smittar av sig på hela gruppen, du får med din ödmjuka och positiva attityd alla att känna sig som en i gänget. Din pedagogiska förmåga får individen att utvecklas och människor att växa. Du lyssnar och förstår din omgivning på ett unikt sätt.

Sebastian Steele på KFUM Central Basket tillsammans med sitt lag.

Om föreningen:
KFUM Central Basket är en ideell idrottsförening som främst riktar sig till barn och ungdomar i Vasastan, på Norrmalm och Östermalm i Stockholm. De har basketlag för de flesta; från de yngsta i banana kids till ungdoms- och seniorlag samt ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer om prisutdelningen på föreningens hemsida.

Ruben Stefansson på Solberga By får Ebbas Hjärtan

Stipendiat Ruben Stefansson i mitten av bilden tillsammans med rektorn Örjan Liebendörfer och verksamhetschef Helen Holmberg.

I samband med årsdagen av händelsen på Drottninggatan delar ett tiotal skolor och föreningar i landet ut stipendiet Ebbas Hjärtan. På särskolan Solberga By i Järna tilldelades Ruben Stefansson i veckan stipendiet.

Motivering:
Du är en mästare i lågaffektivt bemötande och relationsskapande. Med mycket kärlek, tålamod och omtänksamhet visar du vägen till ett liv i samvaro och gemenskap för utsatta barn. Du är en viktig förebild för andra och vill alltid lära dig mer och utvecklas vidare.

Om skolan:
Solberga By i Järna har funnits i snart 75 år och är en särskola för barn och ungdomar mellan 7-16 år med enormt engagerade medarbetare berättar rektorn Örjan Liebendörfer.

Oscar Deinoff på Djurgårdsskolan får Ebbas Hjärtan

Stipendiat Oscar Deinoff Foto: Nya Kristinehamnsposten

I samband med årsdagen av händelsen på Drottninggatan delar ett tiotal skolor och föreningar i landet ut stipendiet Ebbas Hjärtan. På Djurgårdsskolan 7-9 i Kristinehamn var både lärare och elever eniga om att läraren Oscar Deinoff är den stipendiat som i år får Ebbas Hjärtan.

Skolans motivering lyder:
”Innan du kom till vår klass var vi en helt annan klass mot vad vi är idag. Då var lektionerna stökiga, dålig stämning var vardagsmat och det pratades bakom varandras ryggar. Idag ser jag fram emot att gå till skolan och träffa min klass, vi hänger tillsammans allihop och har alltid kul ihop. Du sprider glädje i klassrummet och har fått många i klassen att se fram emot matte och No lektionerna och skolan generellt. Du ser oss elever på ett sätt som få lärare gör, du hjälper oss när vi behöver och lär oss på ett sätt som blir kul och så att vi förstår. Du tar dig tiden att göra egna planeringar för var och ens behov för att vi ska utvecklas så mycket som möjligt. En annan egenskap hos dig som uppskattas starkt av oss elever är att du lyssnar och förstår oss på ett unikt sätt. Vi vet att om det är något som vi behöver prata om eller som vi tycker känns fel så kan vi alltid prata med dig. Vissa människor är människor som man vet direkt när man träffar dem att det är personer som man alltid kommer att komma ihåg. Och du, Oscar, är en sådan person.”

Om skolan:
Läraren Simon Larsson berättar att Djurgårdsskolan i Kristinehamn jobbar aktivt med att försöka lyfta fram goda exempel istället för problem. Att fokusera på de som gör riktigt bra saker och fundera på hur vi kan nå fram till fler med det. Istället för att som lätt hänt tidigare, enbart se det problematiska.

Skolan har även anammat Friends-initiativet Snäll-kalender. Under förra året och detta året har flera elever på eget initiativ skapat egna snällkalendrar som klasskamraterna sedan genomfört, för att skapa en större gemenskap och en positiv anda. Skolan pratar också mycket om språkbruk och språkliga attityder och konsekvenserna som vissa ordval kan föra med sig, de arbetar med sårbarhet och visa att det är okej att vara sårbar och att alla dagar inte behöver vara på topp samt att inkludera eleverna i trivseldagar som de själva får ansvaret för att planera och genomföra. Allt arbete med fokus på att de ska känna en gemenskap och styrka i varandra.

Hella Lööf på Campus Manilla får Ebbas Hjärtan

I samband med årsdagen av händelsen på Drottninggatan delar ett tiotal skolor och föreningar i landet ut stipendiet Ebbas Hjärtan. På Campus Manilla i Stockholm, Ebbas skola, har lärarna utsett eleven Hella Lööf i klass 6R som mottagare av stipendiet.

Skolans motiveringen lyder:
Med stor värme och glädje sprider du trygghet och god stämning bland dina kamrater. Du visar hur en god kamrat ska vara genom att visa empati och får med dem som inte vågar ta steget själva. Du ställer upp för dina kompisar och säger ifrån när någon blir illa behandlad.
Hella, du är en förebild för många och har ett hjärta av guld.

Stort grattis Hella till stipendiet!

Tikki Stanic på Visättraskolan får Ebbas Hjärtan

I samband med årsdagen av händelsen på Drottninggatan delar ett tiotal skolor och föreningar i landet ut stipendiet Ebbas Hjärtan. På Visättraskolan i Huddinge har man utsett skolans trygghetsansvarige Tikki Stanic som stipendiat för Ebbas Hjärtan i år.

Skolans motivering lyder:
Tikki, du har på kort tid blivit en mycket viktig person för både elever och personal på Visättraskolan. Med ett outtröttligt engagemang arbetar du för att hitta nya vägar och metoder i ditt dagliga arbete, hela tiden med fokus på elevens trygghet och trivsel.  Med ledning av dig har Trygghetsteamets arbete lyfts till nya höjder, där ni varje vecka tittar på olika insatser som ska främja tryggheten och trivseln på Visättraskolan. Insatsen #roligareraster har kommit att bli en viktig del i Visättraskolans utvecklingsarbete, och insatsen har också inspirerat många skolor i hela landet. Du är prestigelös och delar gärna med dig av dina nya kunskaper och insikter.  Du personifierar den förtroendefulla pedagogen, då du alltid utgår från ett salutogent förhållningssätt, elevernas styrkor står i fokus. Du inger trygghet och trivsel, vilket är grundförutsättningarna för att eleverna ska lyckas i skolan. Genom ditt arbete skapar du en bättre vardag för våra elever. Du är en fantastisk förebild, och vi är stolta över att du, Tikki, får ta emot stipendiet ”Ebbas hjärtan”.

Om skolan:
Visättraskolans vision handlar om att arbeta utifrån kunskap, trygghet och trivsel. Enligt rektorn Semira Vikström ska alla elever på Visättraskolan lyckas i skolan, och för att lyckas behöver de känna sig trygga och de behöver trivas. Semira tycker inte att det behöver vara mer komplicerat än så och skolan har satt en vision som nu är väl implementerad hos personal, elever och vårdnadshavare, berättar hon.

Grattis Tikki och Visättraskolan!