Oscar Deinoff på Djurgårdsskolan får Ebbas Hjärtan

Stipendiat Oscar Deinoff Foto: Nya Kristinehamnsposten

I samband med årsdagen av händelsen på Drottninggatan delar ett tiotal skolor och föreningar i landet ut stipendiet Ebbas Hjärtan. På Djurgårdsskolan 7-9 i Kristinehamn var både lärare och elever eniga om att läraren Oscar Deinoff är den stipendiat som i år får Ebbas Hjärtan.

Skolans motivering lyder:
“Innan du kom till vår klass var vi en helt annan klass mot vad vi är idag. Då var lektionerna stökiga, dålig stämning var vardagsmat och det pratades bakom varandras ryggar. Idag ser jag fram emot att gå till skolan och träffa min klass, vi hänger tillsammans allihop och har alltid kul ihop. Du sprider glädje i klassrummet och har fått många i klassen att se fram emot matte och No lektionerna och skolan generellt. Du ser oss elever på ett sätt som få lärare gör, du hjälper oss när vi behöver och lär oss på ett sätt som blir kul och så att vi förstår. Du tar dig tiden att göra egna planeringar för var och ens behov för att vi ska utvecklas så mycket som möjligt. En annan egenskap hos dig som uppskattas starkt av oss elever är att du lyssnar och förstår oss på ett unikt sätt. Vi vet att om det är något som vi behöver prata om eller som vi tycker känns fel så kan vi alltid prata med dig. Vissa människor är människor som man vet direkt när man träffar dem att det är personer som man alltid kommer att komma ihåg. Och du, Oscar, är en sådan person.”

Om skolan:
Läraren Simon Larsson berättar att Djurgårdsskolan i Kristinehamn jobbar aktivt med att försöka lyfta fram goda exempel istället för problem. Att fokusera på de som gör riktigt bra saker och fundera på hur vi kan nå fram till fler med det. Istället för att som lätt hänt tidigare, enbart se det problematiska.

Skolan har även anammat Friends-initiativet Snäll-kalender. Under förra året och detta året har flera elever på eget initiativ skapat egna snällkalendrar som klasskamraterna sedan genomfört, för att skapa en större gemenskap och en positiv anda. Skolan pratar också mycket om språkbruk och språkliga attityder och konsekvenserna som vissa ordval kan föra med sig, de arbetar med sårbarhet och visa att det är okej att vara sårbar och att alla dagar inte behöver vara på topp samt att inkludera eleverna i trivseldagar som de själva får ansvaret för att planera och genomföra. Allt arbete med fokus på att de ska känna en gemenskap och styrka i varandra.

Hella Lööf på Campus Manilla får Ebbas Hjärtan

I samband med årsdagen av händelsen på Drottninggatan delar ett tiotal skolor och föreningar i landet ut stipendiet Ebbas Hjärtan. På Campus Manilla i Stockholm, Ebbas skola, har lärarna utsett eleven Hella Lööf i klass 6R som mottagare av stipendiet.

Skolans motiveringen lyder:
Med stor värme och glädje sprider du trygghet och god stämning bland dina kamrater. Du visar hur en god kamrat ska vara genom att visa empati och får med dem som inte vågar ta steget själva. Du ställer upp för dina kompisar och säger ifrån när någon blir illa behandlad.
Hella, du är en förebild för många och har ett hjärta av guld.

Stort grattis Hella till stipendiet!

Tikki Stanic på Visättraskolan får Ebbas Hjärtan

I samband med årsdagen av händelsen på Drottninggatan delar ett tiotal skolor och föreningar i landet ut stipendiet Ebbas Hjärtan. På Visättraskolan i Huddinge har man utsett skolans trygghetsansvarige Tikki Stanic som stipendiat för Ebbas Hjärtan i år.

Skolans motivering lyder:
Tikki, du har på kort tid blivit en mycket viktig person för både elever och personal på Visättraskolan. Med ett outtröttligt engagemang arbetar du för att hitta nya vägar och metoder i ditt dagliga arbete, hela tiden med fokus på elevens trygghet och trivsel.  Med ledning av dig har Trygghetsteamets arbete lyfts till nya höjder, där ni varje vecka tittar på olika insatser som ska främja tryggheten och trivseln på Visättraskolan. Insatsen #roligareraster har kommit att bli en viktig del i Visättraskolans utvecklingsarbete, och insatsen har också inspirerat många skolor i hela landet. Du är prestigelös och delar gärna med dig av dina nya kunskaper och insikter.  Du personifierar den förtroendefulla pedagogen, då du alltid utgår från ett salutogent förhållningssätt, elevernas styrkor står i fokus. Du inger trygghet och trivsel, vilket är grundförutsättningarna för att eleverna ska lyckas i skolan. Genom ditt arbete skapar du en bättre vardag för våra elever. Du är en fantastisk förebild, och vi är stolta över att du, Tikki, får ta emot stipendiet ”Ebbas hjärtan”.

Om skolan:
Visättraskolans vision handlar om att arbeta utifrån kunskap, trygghet och trivsel. Enligt rektorn Semira Vikström ska alla elever på Visättraskolan lyckas i skolan, och för att lyckas behöver de känna sig trygga och de behöver trivas. Semira tycker inte att det behöver vara mer komplicerat än så och skolan har satt en vision som nu är väl implementerad hos personal, elever och vårdnadshavare, berättar hon.

Grattis Tikki och Visättraskolan!

Konstnären bakom Ebbas Hjärtan berättar om stipendiet

Idag delas Ebbas Hjärtan ut, de första stipendierna från stiftelsen, till barn, ungdomar, lärare och ledare i skolor och föreningar i hela landet.

Diplomet och  konstverket Ebbas Hjärtan har skapats av konstnären Lukas Göthman vars son går i Ebbas klass. Lukas verk delas upp i flera mindre delar, varje stipendiat får en del av något större. Tanken med stipendiet är att uppmärksamma de som hjälper andra.

Läs och hör intervjun med Lukas Göthman på Aftonbladet.se.

Solberga By – en av årets utdelare av Ebbas Hjärtan

Waldorfskola & Elevhem Solberga by i Järna är en särskola för barn och ungdomar mellan 7-16 år. De hjälper barn som tillhör den mest utsatta gruppen i samhället och har funnits i snart 75 år med enormt engagerade medarbetare som gör stordåd varje dag. I år har de ansökt om att få bli en av de skolor och föreningar i landet som delar ut stipendiet Ebbas Hjärtan i samband med årsdagen. Läs mer om skolans utdelning och verksamhet på länken nedan.

Solbergaby.se