Företagspaket med unik föreläsning perfekt julgåva till personalen

Nu kan ditt företag vara med och bygga Sveriges framtid och samtidigt inspirera Er personal i samband med julbordet eller julfesten! En unik föreläsning med Ebbas pappa Stefan och Jennifer Hässler Wallenborg. Jennifer arbetar med att stärka det personliga ledarskapet i organisationer och hos team och ledare.

”Nu kan ditt företag vara med och bygga Sveriges framtid”

Föreläsningen ingår i några av våra givarpaket som ni kan läsa mer om nedan. Genom att investera i ett givarpaket får ni också möjlighet att dela ut stipendiet Ebbas Hjärtan för att lyfta förebilder, individer och ledare i er egna organisation. På så sätt skapar ni motiverande kulturer, nyttjar era medarbetares fulla potential och når bättre resultat!

Stiftelsen Svenska Hjärtan är till minne av Ebba Stefansdotter Åkerlund som var en av dem som omkom på Drottninggatan den 7 april 2017 och stiftelsen har initierats av Ebbas pappa Stefan. Stiftelsen arbetar helt ideellt och alla pengar går tillbaka till vår verksamhet.

Var med och bidra till vårt arbete med att uppmuntra barn, ungdomar, lärare och ledare att skapa en bättre vardag för många, inte minst för dem som behandlas illa med mobbing, både fysiskt och psykiskt. Vi arbetar med att identifiera och uppmärksamma personer som får andra att må bättre då vi vet att goda förebilder bidrar till att minska den psykiska ohälsa som många upplever idag. Gåvor till stiftelsen kommer att ha stor betydelse eftersom barn liksom vuxna växer när deras goda gärningar uppmärksammas. 

Att stödja stiftelsen innebär inte bara att ni bidrar till att skapa en bättre vardag för andra utan är ett utmärkt sätt att lyfta dessa frågor även internt i företaget och på så sätt arbete med dem på ett konkret sätt.

TRE VARIANTER AV GIVARPAKET 

Från 50 000 kronor och uppåt blir ni ett stödföretag
* Ni får ett digitalt paket med material som lyfter er som en stolt givare och som ni kan sprida till era anställda, kunder och leverantörer.  
Paketet innehåller: 
· Sociala medier-material såsom knappar, banners samt epostsignatur 
· Bilder att använda i er kommunikation. 
· Vårt nyhetsbrev med aktuella händelser 
· Kommunikationsmaterial 
· Ni får rätten att internt dela ut Ebbas stipendie ”Ebbas hjärta” – ett stipendium som ni delar ut på årsdagen av händelsen för att på så vis sätta ljus på de goda förebilderna inom er organisation. Ett paket med diplom, film inklusive manus etcetera skickas till er inför utdelningen.

Med en gåva från 75 000 kronor och uppåt blir ni ett vänföretag och får bland annat ett digitalt paket och en anpassad tackfilm att sprida till anställda, kunder och leverantörer. Ni får ett digitalt paket med material som lyfter er som en stolt givare och som ni kan sprida till era anställda, kunder och leverantörer.

· Sociala medier-material såsom knappar, banners samt epostsignatur.
· Bilder att använda i er kommunikation.
· Vårt nyhetsbrev med aktuella händelser
· Kommunikationsmaterial
· Företagsanpassad tackfilm i slutet av året.
· Listas i vår årsredovisning och på vår webb.
· Ni får rätten att internt dela ut Ebbas stipendie ”Ebbas hjärta” – ett stipendium som ni delar ut på årsdagen av händelsen för att på så vis sätta ljus på de goda förebilderna inom er organisation. Ett paket med diplom, film inklusive manus etcetera skickas till er inför utdelningen.
· Workshop och föreläsning med Stiftelsens grundare Stefan och coachen Jennifer Hässler Wallenborg från AmazingLeaders (se nedan för information)

Med en gåva från 100 000 sek och uppåt blir ni en partner till Stiftelsen Svenska Hjärtan och får bland annat ett digitalt paket och en anpassad tackfilm som lyfter er som en stolt givare och som ni kan sprida till anställda, kunder och leverantörer. 

Ni kommer att listas på vår företagswebb, i vår årsredovisning och, om ni önskar, en nyhet som berättar om just ert engagemang på vår Linkedin-sida. Ni får också regelbunden och anpassad rapportering om vårt arbete och en djupare inblick i hur ert företag som viktiga samhällsaktörer bidrar till en bättre framtid för många. 

Som partner får ni:
· Sociala medier-material såsom knappar, banners samt epostsignatur
· Bilder att använda i er kommunikation.
· Vårt nyhetsbrev med aktuella händelser.
· Företagsanpassad tackfilm i slutet av året.
· Tackannons i våra kommunikationskanaler i slutet på året.
· Listas i vår årsredovisning och på vår webb.
· Kommunikationsmaterial.
· Nyhet på Ebbasminnesfond:s sociala medier (valfritt).
· Ni får rätten att internt dela ut 3 stycken stipendier ”Ebbas hjärta” – ett stipendium som ni delar ut på årsdagen av händelsen för att på så vis sätta ljus på de goda förebilderna inom er organisation. Ett paket med inramade diplom, film inklusive manus etcetera skickas till er inför utdelningen.
· Er prisutdelning filmas för ert interna bruk och läggs även ut på vår hemsida.
· Workshop och föreläsning med Stiftelsens grundare Stefan och coachen Jennifer Hässler Wallenborg från AmazingLeaders. (se nedan för information)

Workshop och föreläsning

Föreläsning med Jennifer Hässler Wallenborg.

Ebbas pappa Stefan har varit med om det värsta tänkbara. I korthet berättar han om kampen mellan att acceptera det värsta tänkbara och att hantera en förändring som man själv inte har valt. Vilka framgångsrika förhållningssätt finns det för att hantera, acceptera och agera?

Jennifer Hässler Wallenborg arbetar med att stärka det personliga ledarskapet i organisationer och hos team och ledare.

Vi är alla ledare i våra egna liv och i ett snabbt föränderligt, digitalt och prestationsinriktat samhälle behöver vi verktyg för att bättre kunna stå hållbara. Genom att göra aktiva val och bli mer medveten om sina behov och värderingar ger vi oss själva bättre förutsättningar för att fokusera på det vi äger kontrollen över, nämligen våra egna förhållningssätt. Genom att lyfta individer och skapa motiverande företagskulturer gör vi det möjligt att både må bättre och skapa bättre resultat. 

Workshopen med Jennifer Hässler Wallenborg går under rubriken:
Så skapar du en företagskultur som lyfter medarbetares fulla potential 

  • Att leda sig själv och andra i förändring 
  • Coachande förhållningssätt som leder till framgång 
  • Ledarskap som motiverar och skapa en lönsam kultur 
  • Acceptera eller agera? 
  • Förmågan att göra aktiva val och skapa balans

Om Jennifer Hässler Wallenborg

Jennifer arbetar som coach, ledarutvecklare, konsult och föreläsare. Med en stark närvaro och förmågan att göra det svåra enkelt skapar hon engagemang och medvetenhet ute hos företag. Med praktiska verktyg och personliga exempel hjälper hon individer att skapa utvecklande förhållningssätt och tydliggöra vad som är viktigt, samt hur de ska nå dit. 

Jennifer arbetar som konsult på Amazing Leaders som genom emotionell intelligens skapar framgång, nya resultat och effektiva ledarkulturer hos många olika nationella och internationella bolag. Genom skräddarsydda processer och kraftfulla verktyg tar de fram det bästa ur varje individ.

En 2-timmars workshop med Jennifer ger deltagare en unik möjlighet att tänka nytt, känna efter och se nya möjligheter i vardagen.

”Att arbeta med värdegrundsfrågor och lyfta förebilder är grunden till Stiftelsen Svenska Hjärtan. Vi gör ett konkret arbete där du som företag inte bara stödjer ett viktigt arbete, utan som också ger er möjligheten att på ett tydligt sätt arbete med dessa frågor internt.”

Alla gåvor som kommer in till stiftelsen går efter arvodering oavkortat till verksamhetens ändamål, varvid eventuella merkostnader såsom resor och boende tillkommer.

Kontakta stiftelsen via mail: info@ebbasminnesfond.se om du är intresserad.